Highlights

NEW

Welcome to Dr. Parashuram Deen Bandhu Mahavidyalaya

Dr. Parashuram Verma

Founder

Dr. Parashuram Deen Bandhu Mahavidyalaya

* NOTICE BOARD *

NEW

Shailesh Verma

Manager

Dr. Parashuram Deen Bandhu Mahavidyalaya

Social Network

Contact Us

Mob: 9450631670

          9473728121

Email: shailesh.ojus@gmail.com

Address

Baskhari, Ambedkar Nagar Uttar Pradesh

Pin code- 224129

© Copyright 2020 by Dr. Parashuram Deen Bandhu Mahavidyalaya